Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Centrum Warszawy w końcu zyska nowy wygląd - Strona 2

zostanie specjalna strona internetowa dla mieszkańców: www.plac5rogow.pl. Znajdą się tam informacje m.in. o nowej organizacji ruchu, planowanej zieleni, zmianach dla pieszych i rowerzystów oraz przejściowych utrudnieniach w ruchu. W rejonie budowy ustawiono też pięć punktów informacyjnych dla przechodniów.

 

- W nocy z niedzieli na poniedziałek, z 28 lutego na 1 marca, zmieniliśmy organizację ruchu w rejonie przebudowywanego placu. Wyłączyliśmy wschodnią jezdnię ul. Kruczej oraz ul. Szpitalną na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Górskiego. Na ul. Szpitalnej utrzymaliśmy tylko dojazd do posesji (wjazd od ul. Brokla, a wyjazd na pl. Powstańców Warszawy). Ruch w obydwu kierunkach odbywa się ul. Zgoda i zachodnią jezdnią ul. Kruczej, przy czym - tak jak będzie już na stałe po przebudowie - wjazd na ten odcinek mają wyłącznie: autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego, dojeżdżający do miejsc parkingowych wewnątrz posesji, zaopatrzenie (w godz. 6.30-11.00), służby miejskie i rowery – tłumaczy Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

Ze względu na wprowadzenie ruchu dwukierunkowego przeorganizowano również parkowanie na ul. Zgoda (po wschodniej stronie jezdni wprowadzono parkowanie równoległe). Jadący „pod prąd” ul. Zgoda muszą skręcić w prawo w ul. Brokla lub w lewo w ul. Złotą (Jasna pozostaje jednokierunkowa). Połączenie z ul. Kruczą zachowała ul. Bracka, ale nie ma go ul. Chmielna od strony Nowego Światu.

 

Autobusy linii 107 kursują w obydwu kierunkach ul. Zgoda. Tymczasowy przystanek dla jadących w stronę pętli Esperanto znajduje się naprzeciwko stałego przystanku Chmielna 01.

 

Zmiany dotyczą także pieszych. Utrzymano dwa przejścia dla pieszych przez ulice Kruczą i Zgody na wysokości ul. Chmielnej. Pierwszym z nich piesi mogą przejść na ul. Chmielną w kierunku Nowego Światu. Korzystając z drugiego, mogą przejść do ul. Szpitalnej, na której mają do dyspozycji chodnik o szerokości 2 m po zachodniej stronie ulicy (wzdłuż budynków, prowadzący do ul. Górskiego). W pierwszej części robót możliwe będzie także dojście do ul. Chmielnej od strony ul. Brackiej chodnikiem o szerokości 2 m po wschodniej stronie ul. Kruczej, wzdłuż budynków.

 

Konkurs architektoniczny na ulicę Chmielną

 

Koncepcje nadesłane w konkursie oceni jury. Autor zwycięskiej koncepcji otrzyma nagrodę w wysokości czterdziestu tysięcy złotych oraz zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. W konkursie przewidziano także II i III nagrodę, w wysokości odpowiednio: dwudziestu i dziesięciu tysięcy złotych oraz dodatkowo pulę dziesięciu tysięcy złotych na ewentualne wyróżnienia.

 

- Od architektów, którzy startują w konkursie, oczekujemy propozycji stworzenia nowoczesnej przestrzeni dla Chmielnej i pomysłów, jak ta ulica może funkcjonować. Wyniki konkursu ogłosimy w czerwcu – mówi Marlena Happach, architekt miasta.

Po raz pierwszy w Warszawie konkurs przeprowadzony zostanie w całości elektronicznie, za pośrednictwem platformy zamowienia.um.warszawa.pl. Jury konkursu szczególną uwagę zwracać będzie na:

 

• wielofunkcyjność i wsparcie handlu i usług - rozwiązania przestrzenne, które wspierają rozwój handlu, gastronomii i innych usług w harmonii z potrzebami stałych mieszkańców z najbliższego otoczenia;

 

• zachowanie tożsamości i nowoczesna forma - przekształcenia przestrzeni nie mogą doprowadzić do zatracenia tożsamości miejsca, ale architekci powinni działać w oparciu o nowoczesne środki wyrazu;

 

• zielone rozwiązania – uwzględnienie w projektowaniu dążenia, by tworzyć zdrowe miasto, adaptować je do zmian klimatycznych, zwiększać ilość zieleni, retencję wody;

 

• wygodę pieszych i rowerzystów – ul. Chmielna to dla warszawiaków ważny deptak - chcemy, by był przyjazny i bezpieczny, dobrze powiązany z sąsiednimi placami i ulicami; • elastyczność - pandemia pokazała, że stają przed nami coraz to nowe wyzwania, którym przestrzeń publiczna musi sprostać - chcemy, by projektanci uwzględnili możliwość realizacji na Chmielnej różnych działań;

 

• optymalizację rozwiązań – projekt musi uwzględniać zarówno aspekt kosztów realizacji jak i zrównoważonego rozwoju, m.in. wykorzystanie istniejącej infrastruktury; rozwiązania projektowe powinny być realne i ekonomicznie uzasadnione, uwzględniające oszczędzanie zasobów, ponowne wykorzystanie wybranych materiałów, ograniczenie zbędnych ingerencji w infrastrukturę podziemną.

 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 16 marca br. do godz. 16.00 (poprzez platformę).