Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Brak odpowiedzialności producentów za odpady opakowaniowe – stanowisko samorządów

opublikowany: środa, 15. stycznia 2020 - 12:21, Konrad Klimczak

W czwartek, 16 stycznia, o godz. 13.00 w PKiN (sala Gagarina, IV piętro, przed salą obrad Rady Miasta, wejście od strony ul. Marszałkowskiej) zapraszamy przedstawicieli mediów na briefing prasowy dotyczący zaniechania wdrożenia w Polsce koncepcji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów.


W spotkaniu udział weźmie Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska oraz przewodniczący zespołu ds. gospodarki odpadami Unii Metropolii Polskich.

Unia Metropolii Polskich zaznacza, że producenci wprowadzający na rynek opakowania powinni wspierać finansowo proces selektywnej zbiórki opakowań, tym samym ponosić część kosztów systemów gospodarki odpadami komunalnymi w gminach. Wdrożenie ROP jest zgodne z zasadą z Dyrektywy odpadowej Parlamentu Europejskiego, czyli polluter pays principle (zanieczyszczający płaci). W Polsce w dalszym ciągu główny koszt ponoszą mieszkańcy, bez względu na swoje zachowania konsumenckie.