Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Łatwiej odbierzesz licencję transportową

opublikowany: środa, 15. stycznia 2014 - 8:00, Tomasz Demiańczuk

Od poniedziałku, 13 stycznia, Wydział Licencji i Transportu Drogowego (do 22 stycznia, ul. Canaletta 2; od 27 stycznia, Al. Jerozolimskie 28), we wszystkie poniedziałki będzie przyjmował interesantów od 8.00 do 18.00. To dobra wiadomość dla osób prowadzących przewozy drogowe na terenie Warszawy.


Uwaga! Zmiana adresu siedziby Wydziału Licencji i Transportu. Wydział BAiSO dotychczas zlokalizowany przy ul. Canaletta 2, od poniedziałku, 27 stycznia, przenosi się do nowej siedziby w Al. Jerozolimskich 28 - więcej informacji.

Od pierwszego roboczego poniedziałku 2014 r. mieszkańcy stolicy, którzy chcieliby załatwić swoją sprawę w Wydziale Licencji i Transportu Drogowego, mają taką możliwość w wydłużonych godzinach od 8.00 do 18.00.

Do głównych zadań Wydziału Licencji i Transportu BAiSO należy realizacja zadań wynikający z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w tym m.in.:

 • wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach udzielania, odmowy udzielania, zmiany licencji na krajowy transport drogowy, w tym transport drogowy taksówką oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • wydawanie wypisu lub wypisów z udzielonej licencji, zezwolenia,
 • dokonywanie czynności związanych z wygaśnięciem licencji oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • dokonywanie czynności związanych z zrzeczeniem się licencji oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • przyjmowanie zawiadomień o zawieszeniu licencji taksówkowych,
 • wydawanie przedsiębiorcom (taksówkarzom) elementów oznakowania pojazdów,
 • prowadzenie ewidencji taksówkarzy warszawskich na terenie m.st. Warszawy w oparciu o wydane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • przyjmowanie zawiadomień o zawieszeniu licencji transportowych,
 • wydawanie zaświadczeń na wykonywanie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego oraz wypisu lub wypisów z tych zaświadczeń.

Jednocześnie przypominamy o wydłużonych godzinach pracy pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu prowadzących bezpośrednią obsługę mieszkańców, którymi są:

 1. Wydziały Obsługi Mieszkańców dla Dzielnic;
 2. Stanowiska kasowe w Wydziałach Budżetowo-Księgowych dla Dzielnic;
 3. Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy;
 4. Biuro Administracyjno-Gospodarcze - Kancelaria Główna;
 5. Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich;
 6. Wydział Miejskiego Rzecznika Konsumentów;
 7. Biuro Rzeczy Znalezionych;
 8. Wydział Licencji i Transportu Drogowego (od 13 stycznia 2014 r.).

Urzędnicy pozostają do dyspozycji mieszkańców w poniedziałki od godz. 8.00 do 18.00. Obsługa interesantów od wtorku do piątku odbywa się w standardowych godzinach pracy Urzędu tj. od 8.00 do 16.00.

Karta warszawiaka w dzielnicowych WOM-ach
Informujemy także, że dla wygody mieszkańców którzy chcąc złożyć wnioski bądź odebrać hologramy Karty warszawiaka lub Karty młodego warszawiaka, dodatkowymi dniami pracy dzielnicowych Wydziałów Obsługi Mieszkańców będą soboty, 18 i 25 stycznia. WOM-y w dzielnicach będą otwarte od 8:00 do 16:00, a przy okienkach będzie można załatwić jedynie sprawy związane z Kartą warszawiaka.