Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

75. rocznica Powstania Warszawskiego - odbiór akredytacji

opublikowany: wtorek, 23. lipca 2019 - 10:42, Magdalena Łań

Proces akredytacyjny na obsługę prasową obchodów 75. rocznicy Powstania Warszawskiego kończy się dziś, 23 lipca 2019 r. o godz. 23.59. Wszystkich dziennikarzy, którzy dokonali akredytacji, zapraszamy 25 i 26 lipca (czwartek, piątek) w godz. 10.30-17.00 do Ratusza przy pl. Bankowym 3/5, pok. 106


(wejście D), po odbiór identyfikatorów i pooli.

ZASADY OBSŁUGI PRASOWEJ

Poniżej podajemy zasady obsługi prasowej uroczystości rocznicowych 29 - 31  lipca oraz 1 i 2 sierpnia. Dowiecie się z nich Państwo o godzinach podłączania sprzętu, wejścia w sektory prasowe oraz na zwyżki poolowe. Przypominamy: do sektorów prasowych będą mogły wejść osoby, których nazwiska znajdują się na listach akredytacyjnych i które posiadają identyfikator główny oraz (obowiązująca w niektórych miejscach) kartę poolową.

29 lipca, poniedziałek

Teatr Nowy, spotkanie prezydenta m.st. Warszawy z powstańcami

Wejście od strony ul. Madalińskiego 10/16. Dla przedstawicieli mediów przygotowaliśmy w sali teatru dwie zwyżki prasowe wyposażone w kostki dziennikarskie. Sektor foto-op będzie się znajdował przy scenie z prawej strony. Miejsce dla wozów satelitarnych w zatokach parkingowych na ul. Melsztyńskiej. Podłączanie sprzętu do godz. 15.00.
Koncert Jana Młynarskiego z warszawskim Combo Tanecznym – rejestracja pierwszych
5 minut.
Początek uroczystości godz. 16.00, wejście na akredytację.

30 lipca, wtorek

Muzeum Powstania Warszawskiego

Obsługę dziennikarzy organizuje MPW (rzeczniczka  Anna Kotonowicz, tel. 510 290 057).
Dla przedstawicieli mediów przygotowano dwie zwyżki prasowe, wyposażone w kostki dziennikarskie. Podłączenie wozów do godz. 7.00, wejście dla dziennikarzy od godz. 9.00 od ul. Przyokopowej. Miejsce dla wozów transmisyjnych i redakcyjnych na parkingu wzdłuż ul. Towarowej, wjazd od ul. Przyokopowej na parking Proximu (za pobraniem biletu i okazaniu identyfikatora).
Początek uroczystości godz. 11.00, wejście na akredytację.

31 lipca, środa

Zamek Królewski, Sesja Rady Miasta st. Warszawy

Obsługę dziennikarzy organizuje Rada Miasta (Magdalena Dardzińska, tel. 519 066 144).
Początek uroczystości godz. 10.00, wejście na akredytację.

Plac Krasińskich, msza św, apel poległych, koncert  

Do godz. 12.00 - parkowanie wozów satelitarnych tylko z przepustkami w zatoce autobusowej na wysokości pomnika Powstania Warszawskiego (proszę ustawić samochody tak, aby nie przeszkadzały w ruchu po sąsiedniej jezdni). Drugie miejsce znajduje się na ul. Długiej wzdłuż kamienicy Związku Powstańców Warszawskich. Nie ma możliwości rozstawiania osobnych zwyżek czy kranów na terenie uroczystości.
Godz. 13.00 – koniec podłączania wozów.

Od godz. 16.30 do 17.30 – dziennikarze wchodzą do sektora, bramka u zbiegu ul. Miodowej i Długiej.

Zwyżka dla wszystkich z akredytacjami z lewej strony sceny. Zwyżka z POOL-em pomarańczowym tylko dla kamer TV za widownią (przy ul. Długiej)  oraz zwyżka z POOL- em niebieskim (foto-op) przed sceną z lewej strony.

Początek uroczystości godz. 18.00.

1 sierpnia, czwartek

Składanie kwiatów pod tablicą, ul. Filtrowa 68
Początek uroczystości godz. 9.00. Bez sektora prasowego.

Pomnik Mokotów Walczący 1944 – park Dreszera
Obsługę dziennikarzy organizuje Urząd Dzielnicy Mokotów (Teresa Rosłoń, tel. 510 205 674).  
Początek uroczystości godz. 10.00.

Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i AK  
Wozy satelitarne prosimy ustawiać w miejscach parkingowych na ul. Matejki (przepustki) w stronę Alej Ujazdowskich.
Zwyżka z kostką vis a vis pomnika, sektor foto (czasowy) za pomnikiem (przeprowadzają pracownicy Wydziału Prasowego UM).

Początek uroczystości godz. 14.00, wejście na akredytację.

Powązki Gloria Victis

Godz. 15.00 - koniec podłączania wozów satelitarnych.
Wozy satelitarne prosimy ustawiać na alejce asfaltowej z prawej strony pomnika. Wejście dziennikarzy od godz. 16.00 do godz. 16.45. Wejście tylko z kartami POOL-żółty. Bramka wejściowa przy placyku w alei Zasłużonych.

Sektor dla kamer i fotografów po lewej stronie pomnika.
Początek uroczystości godz. 17.00.
Przypominamy o konieczności wcześniejszego wniesienia opłaty za wjazd na teren Powązek do Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

Pomnik Polegli Niepokonani

Zwyżka dla dziennikarzy z akredytacjami z prawej strony pomnika za masztami, druga tylko dla kamer i fotografów przed sektorem VIP z lewej strony tylko z POOL-em różowym,  możliwość  foto-op zza pomnika w chwili składania wieńców (przeprowadzają pracownicy Wydziału Prasowego UM).
Bramki  wejściowe na ul. Sowińskiego (w głębi parku). Miejsce parkingowe tylko dla wozów satelitarnych przy ul. Sowińskiego (wjazd od ul. Wolskiej), w parku na polanie, wjazd tylko z przepustkami. Prosimy o ustawianie wozów jeden przy drugim, tak jak na miejscach parkingowych, w odległości co najmniej 5 metrów od pni drzew.
Montaż sprzętu i wozów do godz.17.00.
Wejście dla dziennikarzy do sektora do godz. 19.15. Obowiązują akredytacje i poole.

Początek uroczystości godz. 19.30.

Kopiec Powstania Warszawskiego

Obsługa prasowa Urząd Dzielnicy Mokotów (Teresa Rosłoń, tel. 510 205 674).  
Godz. 21.00 – początek uroczystości.

2 sierpnia, piątek

Odsłonięcie pomnika gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego

Wejście do parku E. Rydza-Śmigłego od strony ul. Wilanowskiej u zbiegu z al. Zgrupowania AK „Kryska”. Dla dziennikarzy przygotowaliśmy zwyżkę prasową vis-a-vis pomnika i sektor foto- op po prawej stronie przed krzesłami.
Wjazd dla wozów satelitarnych do parku E. Rydza-Śmigłego z ul. Wilanowskiej skręt w prawo w aleję tuż przed  ul. Solec i pomnikiem Sapera.
Wozy satelitarne prosimy ustawiać na al. Ks. Stanka (od pomnika w stronę Wisły).

Początek uroczystości godz. 11.00.