Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

152 sprawy urzędowe online

opublikowany: poniedziałek, 12. lipca 2004 - 1:01,

Za pomocą internetu można już rozpocząć załatwianie najważniejszych spraw urzędowych. eWOM został rozbudowany o kolejne karty informacyjne procedur administracyjnych


Za pomocą internetu można już rozpocząć załatwianie najważniejszych spraw urzędowych. eWOM został rozbudowany o kolejne karty informacyjne procedur administracyjnych. W serwisie Urzędu m.st. Warszawy dostępne są już szczegółowe opisy 152. procedur. Z możliwości tej korzysta codziennie ponad 200 osób. Największym zainteresowaniem cieszą się sprawy obywatelskie, komunikacyjne i działalności gospodarczej.

Poradnik Interesanta rozbudowany został o komplet informacji mówiących o wydarzeniach życiowych związanych z polityką społeczną i sprawami komunalnymi.

Poradnik udostępnia obecnie opisy spraw związanych z zezwoleniami budowlanymi, organizacją imprez masowych, sprawami drogownictwa, udostępnianiem informacji publicznej, rozpatrywaniem skarg i wniosków, ochroną środowiska, sprawami oświatowymi. Publikowany jest pakiet informacji nt świadczeń rodzinnych, opieką nad zwierzętami i spraw związanych z pochówkiem. Obszernie prezentowana jest tematyka działalności gospodarczej, komplet dokumentów związanych ze sprawami komunikacyjnymi i obywatelskimi.

Każda z opisanych procedur zawiera dokładny opis (kartę informacyjną) postępowania, wykaz niezbędnych dokumentów potrzebnych do załatwienia sprawy, informację o opłatach, terminach realizacji sprawy oraz sposobach odwołania się od decyzji administracyjnej. Do procedur załączone są również niezbędne formularze i wnioski do pobrania.

Publikowane procedury są efektem realizacji programu powstania Wydziałów Obsługi Mieszkańców, którego podstawowym celem jest ujednolicenie i podniesienie jakości obsługi mieszkańców Warszawy w zakresie kierowania wniosków w sprawach indywidualnych, wymagających decyzji administracyjnych oraz w zakresie obsługi korespondencyjnej z Urzędem m.st. Warszawy.

Alfabetyczny wykaz spraw