Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

14 sierpnia urząd będzie nieczynny

opublikowany: piątek, 7. sierpnia 2020 - 11:57, Paweł Olek

W piątek, 14 sierpnia Urząd m.st. Warszawy oraz Urzędy Dzielnic będą nieczynne, w zamian za święto przypadające 15 sierpnia (sobota).


14 sierpnia i 24 grudnia dniami wolnymi
Na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 943/2020 z 16 lipca 2020 roku, 14 sierpnia 2020 roku (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie m.st. Warszawy w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 15 sierpnia 2020 roku. Podobnie 24 grudnia 2020 roku (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 26 grudnia 2020 roku.

Rejestracja zgonów
14 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Andersa 5, będzie prowadzona rejestracja zgonów. Mieszkańcy będą obsługiwani w godz. 8.00-16.00 tylko w sprawach sporządzenia aktu zgonu na podstawie karty zgonu.  

Podstawa prawna
Art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040, 1043, 2245 i z 2020 r. poz. 1495).