Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe – Dyplomy dla Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy.  

 

To już szósta edycja konkursu. Od 2016 r. zachęcamy młodych badaczy do dialogu na temat rozwoju stolicy oraz wspieramy zainteresowania badawcze Warszawą poprzez możliwość zaprezentowania wyników swoich prac.  

O nagrodę mogą się ubiegać autorzy prac reprezentujących wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowe, które zostały obronione w 2020 roku na warszawskich uczelniach.  

Przy ocenie prac bierzemy pod uwagę: 

- umieszczenie problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy; 

- wartość naukowa pracy, w tym ogólna metodologia i sposób ujęcia problemu; 

- wartość społeczna tj. wpływ wyników i wniosków badawczych na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania; 

- praktyczna możliwość wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę. 

 

Prace można zgłosić do 29 marca drogą mailową na adres: naukowa@um.warszawa.pl 

 

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy wyróżnionych prac po 3 tys. zł. 

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z podpisami i wymagane w regulaminie załączniki powinny być zapisane w formacie pdf. Jeśli waga dokumentów przekracza 10 MB, należy zapisać je w postaci linku do plików umieszczonych na dysku internetowym (tzw. chmurze). Zastrzegamy możliwość poproszenia o dostarczenie podpisanej wersji papierowej formularza zgłoszeniowego we wskazanym terminie.  

Szczegółowe informacje można uzyskać: 

· mailem: naukowa@um.warszawa.pl 

· telefonicznie: 22 325 86 11, 22 443 34 72 

(pon.-pt. w godz. 8.00-16.00) 

  

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy