Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe – Dyplomy dla Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 roku do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy.

To już piąta odsłona konkursu. Od 2016 r. miasto wspiera w ten sposób zainteresowanie młodych badaczy Warszawą, włączając ich do dialogu na temat tożsamości i rozwoju stolicy. Szeroko zakreślone ramy tematyczne dają możliwość ubiegania się o Nagrodę badaczom reprezentującym wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowe.

Tak jak poprzednio oceniane będą:

· umieszczenie problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy;

· wartość naukowa pracy, w tym ogólna metodologia i sposób ujęcia problemu;

· wartość społeczna tj. wpływ wyników i wniosków badawczych na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania;

* praktyczna możliwość wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę.

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy wyróżnionych prac po 3 tys. zł.

Kandydaci powinni do 20 marca 2020 roku dostarczyć wymagane dokumenty za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. L. Kruczkowskiego 2, Warszawa 00-412. Zgłoszenie zawiera formularz wraz z załącznikami w formie elektronicznej, w tym pracę dyplomową, recenzje i rekomendację promotora oraz potwierdzenie obrony pracy.

Regulamin konkursu oraz wzór formularza zgłoszeniowego znajdują się poniżej.

Szczegółowe informacje można uzyskać

· mailem: naukowa@um.warszawa.pl

· telefonicznie: 22 325 86 11, 22 443 34 72
pon-pt w godz. 8.00-16.00Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy