Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Tomasz Demiańczuk

Telefon: 
22 44 33 390, 510 205 007

Wydział Prasowy Urzędu Miasta
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Zakres tematyczny: komunikacja miejska, drogownictwo, organizacja ruchu, II linia metra, infrastruktura, Urząd Stanu Cywilnego.