Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Magdalena Łań

Telefon: 
22 44 33 391, 519 066 117

Wydział Prasowy Urzędu Miasta
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Zakres tematyczny:  bezpieczeństwo, zgromadzenia publiczne, imprezy masowe, zabytki, sprawy społeczne,zdrowie, turystyka, rocznice powstania warszawskiego, 'Aktualności' na stronie miejskiej.