Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Małgorzata Kurlenda

Telefon: 
22 44 33 380, 519 066 120

Wydział Prasowy Urzędu Miasta
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Zakres tematyczny: sprawy administracyjne.