Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Konrad Klimczak

Telefon: 
22 44 33 387, 519 047 498

Wydział Prasowy Urzędu Miasta
pl. Bankowy 3/5, 00-950

Zakres tematyczny: gospodarka nieruchomościami, polityka lokalowa, edukacja, geodezja, nadzór właścicielski, sprawy administracyjne i obywatelskie, zamówienia publiczne, "Aktualności" na stronie miejskiej.