Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Katarzyna Pienkowska

Telefon: 
22 44 33 385, 510 206 153

naczelnik Wydziału Prasowego Urzędu Miasta
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Zakres tematyczny: polityka społeczna, edukacja, rewitalizacja oraz politka lokalowa