Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Justyna Michalak

Telefon: 
22 44 31 043, 519 047 246

Wydział Prasowy Urzędu Miasta
pl. Bankowy 3/5, 00-950

Zakres tematyczny: kultura, gospodarka odpadami, komunikacja społeczna, miejski rzecznik konsumentów, LGBT+, edukacja i bezpłatna pomoc prawna.