Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Dominika Wiśniewska

Telefon: 
22 44 322 87, 723 245 476

Wydział Prasowy Urzędu Miasta
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Zakres tematyczny: Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, zieleń, Wisła, badania, Warszawianka Roku.