Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Dominika Wiśniewska

Telefon: 
22 44 32 287, 723 245 476

Zakres tematyczny:ochrona środowiska, godpodarka odpadami, zieleń, Wisła, cyfryzacja.