Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Beata Wiśniewska

Telefon: 
22 44 33 223

Wydział Prasowy Urzędu Miasta
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Zakres tematyczny: architektura, sport i rekreacja, Lato i Zima w mieście.