Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Skład zespołu prasowego urzędu miasta

Kamil Dąbrowa

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 380, 726 086 524
Zakres tematyczny: Rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Rogala

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 380, 509 830 264
Zakres tematyczny: zastępczyni rzecznika prasowego Urzędu m.st. Warszawy

Magdalena Łań

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 391, 519 066 117
Zakres tematyczny: bezpieczeństwo, zgromadzenia publiczne, imprezy masowe, zabytki, zdrowie, sprawy społeczne, turystyka, rocznice powstania warszawskiego, 'Aktualności' na stronie miejskiej.

Justyna Michalak

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 31 043, 519 047 246
Zakres tematyczny: kultura, komunikacja społeczna, miejski rzecznik konsumentów, LGBT+, bezpłatna pomoc prawna.

Tomasz Demiańczuk

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 390, 510 205 007
Zakres tematyczny: komunikacja miejska, drogownictwo, organizacja ruchu, II linia metra, infrastruktura, Urząd Stanu Cywilnego.

Konrad Klimczak

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 387, 519 047 498
Zakres tematyczny: gospodarka nieruchomościami, polityka lokalowa, edukacja, geodezja, nadzór właścicielski, spr.administracyjne i obywatelskie, zamówienia publiczne, 'Aktualności' na stronie www.

Marta Plasota

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 229, 519 066 224
Zakres tematyczny: rozwój gospodarczy, fundusze europejskie, planowanie budżetowe, podatki.

Beata Wiśniewska

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 223
Zakres tematyczny: architektura, sport i rekreacja, Lato i Zima w mieście.

Dominika Wiśniewska

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 32 287, 723 245 476
Zakres tematyczny: ochrona środowiska, gospodarka odpadami, zieleń, Wisła, cyfryzacja.

Małgorzata Kurlenda

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 380, 519 066 120
Zakres tematyczny: sprawy administracyjne.