Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Skład zespołu prasowego urzędu miasta

Bartosz Milczarczyk

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 726 086 525
Zakres tematyczny: rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy

Agnieszka Kłąb

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 519 066 077
Zakres tematyczny: rzeczniczka prasowa Urzędu m.st. Warszawy

Katarzyna Pienkowska

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 385, 510 206 153
Zakres tematyczny: naczelnik Wydziału Prasowego Urzędu Miasta - Polityka społeczna, edukacja, rewitalizacja oraz polityka lokalowa.

Magdalena Łań

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 391, 519 066 117
Zakres tematyczny: bezpieczeństwo, zgromadzenia publiczne, imprezy masowe, zabytki, zdrowie, turystyka, rocznice powstania warszawskiego, 'Aktualności' na stronie miejskiej.

Justyna Michalak

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 380, 519 047 246
Zakres tematyczny: kultura, gospodarka odpadami, budżet partycypacyjny, konsultacje, inicjatywa lokalna, NGO, miejski rzecznik konsumentów, współp. z pełnomoc. ds. równego traktowania.

Tomasz Demiańczuk

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 390, 510 205 007
Zakres tematyczny: komunikacja miejska, drogownictwo, organizacja ruchu, II linia metra, infrastruktura, Urząd Stanu Cywilnego.

Konrad Klimczak

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 387, 519 047 498
Zakres tematyczny: gospodarka nieruchomościami, geodezja, nadzór właścicielski, zamówienia publiczne, administracja 'Aktualnościami' strony miejskiej.

Marta Plasota

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 229, 519 066 224
Zakres tematyczny: rozwój gospodarczy, fundusze europejskie, planowanie budżetowe, podatki.

Beata Wiśniewska

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 223
Zakres tematyczny: architektura, sport i rekreacja, Lato i Zima w mieście.

Dominika Wiśniewska

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 32 287
Zakres tematyczny: ochrona środowiska, zieleń, Wisła, cyfryzacja.