Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Skład zespołu prasowego urzędu miasta

Karolina Gałecka

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 380, 665 800 561
Zakres tematyczny: Rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy

Maciej Dziubiński

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 501 687 045
Zakres tematyczny: Komunikacja miejska, drogownictwo, organizacja ruchu, II linia metra, infrastruktura, sport i rekreacja

Anna Golas

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 325 93 18
Zakres tematyczny: Bezpieczeństwo, zgromadzenia publiczne, imprezy masowe, zabytki, rewitalizacja, rocznice powstania warszawskiego

Konrad Klimczak

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 333 87, 519 047 498
Zakres tematyczny: Gospodarka nieruchomościami, geodezja, nadzór właścicielski, reprywatyzacja, zamówienia publiczne, zagadnienia prawne, architektura, Lato i Zima w mieście

Paweł Olek

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 325 93 22
Zakres tematyczny: Sprawy administracyjne i obywatelskie, Urząd Stanu Cywilnego, cyfryzacja, polityka lokalowa, 19115

Marta Plasota

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 229, 519 066 224
Zakres tematyczny: Rozwój gospodarczy, fundusze europejskie, planowanie budżetowe, podatki, współpraca zagraniczna, strategia Warszawa 2030, HR

Ewa Rogala

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 593 14, 509 830 264
Zakres tematyczny: Kultura

Dominika Wiśniewska

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 322 87, 723 245 476
Zakres tematyczny: Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, zieleń, Wisła, marketing, badania, imprezy miejskie

Marzena Wojewódzka

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 22 44 33 190, 726 080 351
Zakres tematyczny: Komunikacja społeczna, turystyka, zdrowie, sprawy społeczne

Justyna Michalak

Dane kontaktowe: E-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl Telefon: 519 047 246
Zakres tematyczny: Koordynacja prac Wydziału Prasowego