Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Pomnik Józefa Piłsudskiego

opublikowany: 23 października 2009, Przemysław Miller

Pomysłodawcą budowy pomnika był wybitny krytyk muzyczny, warszawiak i działać społeczny, Jerzy Waldorff, który jako pierwszy w 1997 r. zainicjował zbiórkę pieniędzy na ten szczytny cel, przekazując sumę 5 tys. zł, otrzymaną w plebiscycie czytelników „Expressu Wieczornego”, słuchaczy radia WAWA oraz widzów Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego.

Jerzy Waldorff postulował, żeby pomnik J. Piłsudskiego został wzniesiony przed Belwederem w alejach Ujazdowskich. Pomysł ten został zaakceptowany przez ówczesnych decydentów z Rady Gminy Warszawa Centrum i postanowiono, że stanie on przy bocznym wejściu do Belwederu – tj. tam, gdzie aleje Ujazdowskie przechodzą w ulicę Belwederską.

W myśl j uchwały z  26 lutego 1998 r. powziętej przez radnych Gminy Warszawa Centrum postanowiono, że zaprojektowaniem monumentu i jego realizacją zajmie się stowarzyszenie „Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego” powołane do życia przez J. Waldorffa, natomiast za wykonanie uchwały odpowiedzialny będzie ówczesny prezydent stolicy Marcin Święcicki.

Pomnik został uroczyście odsłonięty przez prezydenta miasta M. Święcickiego,  J. Waldorffa i córkę Marszałka, Jadwigę Piłsudską-Jaraczewską dnia 11 listopada 1998 r. Należy nadmienić, że pomnik ten jest de facto kopią marmurowego posągu z lat 30. autorstwa Stanisława Ostrowskiego, który był m.in. twórcą Grobu Nieznanego Żołnierza. Zawiera jednak drobne odstępstwo, ponieważ za sprawą Ministerstwa Obrony Narodowej, które przekazało dużą ilość łusek armatnich został odlany ze spiżu.

Pomnik na niskim cokole zdobią dwa napisy: „Marszałek Józef Piłsudski” i „Swemu Obrońcy w 1920 r. – Warszawa”.

 

Zobacz na mapie