Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Urząd Stanu Cywilnego

Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
Rejestracja małżeństw
Rejestracja urodzeń
Rejestracja zgonów
Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń
Zdarzenie z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane
Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego
Zmiana imienia lub nazwiska

Jak korzystać z systemu

  • Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
  • Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
  • Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
  • Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
  • Złóż wniosek osobiście w Urzędzie