Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Polityka lokalowa

Dodatki mieszkaniowe
Hipoteki
Komunalne zasoby lokalowe
Obniżka naliczonego czynszu
Sprostowanie umowy sprzedaży lokalu komunalnego
Dodatek energetyczny
Najem lokalu mieszkalnego dla osób z obszaru Zintegrowanego Programu Rewitalizacji

Jak korzystać z systemu

  • Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
  • Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
  • Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
  • Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
  • Złóż wniosek osobiście w Urzędzie