Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Ochrona środowiska

Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska
Zadania z zakresu gospodarki leśnej
Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej
Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego
Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska
Zadania z zakresu prawa wodnego
Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego
Zadania z zakresu gospodarki odpadami
Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Jak korzystać z systemu

  • Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
  • Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
  • Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
  • Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
  • Złóż wniosek osobiście w Urzędzie