Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Geodezja i kataster

Ewidencja gruntów i budynków
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
Rozgraniczenie nieruchomości
Rejestr cen i wartości nieruchomości
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Podziały nieruchomości
Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jak korzystać z systemu

  • Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
  • Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
  • Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
  • Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
  • Złóż wniosek osobiście w Urzędzie