Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Podatki

opublikowany: 6 kwi 2011 - 10:53,

Zgodnie z art. 14f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613 ze zm.), każdy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego podlega opłacie w wysokości 40 zł. Opłatę należy wnosić na rachunek Urzędu m. st. Warszawy: Bank Handlowy S.A., nr konta: 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144.