Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Podatek od środków transportowych

opublikowany: 13 kwi 2011 - 09:59, Remigiusz Nowak

Stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016 r.


W Warszawie w roku 2017 dla podatku od środków transportowych obowiązywać będą takie same stawki

jak w roku 2016.

W Warszawie w roku 2016 dla podatku od środków transportowych obowiązywać będą następujace stawki:

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 545,00 zł,
  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 726,00 zł,
  c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 968,00 zł,
 2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton - 786,00 zł,
  b) równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton - 968,00 zł,
  c) równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton - 1 090,00 zł,
  d) równej lub wyższej niż 15 ton - 1 421,00 zł,
 3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton - 968,00 zł,
  b) równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton - 1 101,00 zł,
  c) równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton - 1 209,00 zł,
  d) równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton - 1 390,00 zł,
  e) równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton - 1 788,00 zł,
  f) równej lub wyższej niż 25 ton - 1 788,00 zł,
 4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton - 968,00 zł,
  b) równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton - 1 182,00 zł,
  c) równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton - 1 875,00 zł,
  d) równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton - 2 782,00 zł,
  e) równej lub wyższej niż 31 ton - 2 782,00 zł,
 5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 908,00 zł,
 6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton - 726,00 zł,
  b) równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton - 1 090,00 zł,
  c) równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton - 1 452,00 zł,
  d) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 2 199,00 zł,
  e) powyżej 36 ton - 2 199,00 zł,
 7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 953,00 zł,
  b) powyżej 36 ton i poniżej 40 ton - 1 996,00 zł,
  c) równej lub wyższej 40 ton - 2 891,00 zł,
 8. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 685,00 zł,
  b) powyżej 36 ton i poniżej 40 ton - 1 685,00 zł,
  c) równej lub wyższej niż 40 ton - 2 493,00 zł,od
 9. przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
  a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 810,00 zł,
 10. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
  a) równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton - 484,00 zł,
  b) równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton - 545,00 zł,
  c) równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie - 637,00 zł,
  d) powyżej 36 ton - 726,00 zł,
 11. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
  a) równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton - 968,00 zł,
  b) równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton - 1 150,00 zł,
  c) równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie - 1 465,00 zł,
  d) powyżej 36 ton i poniżej 38 ton - 1 465,00 zł,
  e) równą lub wyższą niż 38 ton - 1 929,00 zł,
 12. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
  a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 209,00 zł,
  b) powyżej 36 ton i poniżej 38 ton - 1 331,00 zł,
  c) równą lub wyższą niż 38 ton - 1 453,00 zł,
 13. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
  a) mniejszej niż 22 miejsca - 959,00 zł,
  b) równej lub wyższej niż 22 miejsca i poniżej 30 miejsc - 968,00 zł
  c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 209,00zł,

Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w 2014 roku i nowszych określa się w wysokości:

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 490,00 zł,
  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 653,00 zł,
  c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 871,00 zł,
 2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 816,00 zł,
 3. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
  a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 730,00 zł,
 4. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  a) mniejszej niż 22 miejsca - 863,00 zł,
  b) równej lub wyższej niż 22 miejsca i poniżej 30 miejsc - 871,00 zł
  c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 088,00 zł

 Stawki podatku od środków transportowych o napędzie hybrydowym albo elektrycznym określa się w wysokości:

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 327,00 zł,
  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 436,00 zł,
  c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 580,00 zł,
 2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 545,00 zł,
 3. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
  a) mniejszej niż 22 miejsca - 575,00 zł,
  b) równej lub wyższej niż 22 miejsca i poniżej 30 miejsc - 580,00 zł
  c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 725,00 zł.


Tryb postępowania

Podstawy prawne

 1. Uchwała Nr XVIII/412/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 30 października 2015r. poz. 8632)
 2. Rozporządzenie Min. Fin. z dnia dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2025)

Archiwum:

 1. Stawki podatku

Pliki do ściągnięcia

 1. DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych (plik: deklaracja.pdf, rozmiar pliku: 150.37 KB)
 2. DT-1/A : załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (plik: zalacznik_do_deklaracji.pdf, rozmiar pliku: 112.28 KB)
 3. Formularz Aktualizacji Danych (plik: formularz_aktualizacji_danych.doc, rozmiar pliku: 27 KB)