Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Katalog nazw obiektów miejskich

opublikowany: 29 sty 2013 - 14:34, Bartłomiej Luks

Katalog nazw obiektów miejskich


Katalog ulic i placów

Katalog nazw obiektów miejskich

„Katalog nazw obiektów miejskich” jest wykazem obowiązujących nazw ulic, placów oraz innych obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy, wg stanu na dzień wejścia w życie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy wprowadzającego lub aktualizującego Katalog. Nazwy w Katalogu podane są w brzmieniu podstawowym, skróconym i w dopełniaczu, określone są również dzielnice, w których zlokalizowany jest dany obiekt miejski.

Zarządzenie nr 17/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie "Katalogu nazw obiektów miejskich” 

Zmiany:

Zarządzenie nr 151/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 lutego 2019 r.

Tekst ujednolicony zarządznia nr 17/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 stycznia 2018 r.

 

Aktualizowane na bieżąco nazwy ulic, placów i innych obiektów nazwanych z obszaru Warszawy wraz z lokalizacją przestrzenną dostępne są w postaci cyfrowej na stronie www.ulice.um.warszawa.pl

Pliki do ściągnięcia

  1. Katalog nazw obiektów miejskich (plik: katalog_nazw_obiektow_miejskich.pdf, rozmiar pliku: 3885.64 KB)
  2. Katalog nazw obiektów miejskich (plik: katalog_nazw_obiektow_miejskich.xls, rozmiar pliku: 1260.5 KB)