Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Zmiana siedziby Terenowego Punktu Paszportowego w Urzędzie m.st. Warszawy

opublikowany: 31 maja 2017 - 15:04, Franciszek Kuszewski

Terenowy Punkt Paszportowy przeniesiony z siedziby przy ul. Starynkiewicza 7/9.


Obsługa paszportowa została przeniesiona z Terenowego Punktu Paszportowego z dniem 1 maja 2017 roku do Referatu Paszportów zlokalizowanego przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie.