Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Stołeczny Konserwator Zabytków bez rozporządzenia MKiDN

opublikowany: 29 maja 2017 - 13:48, Justyna Wacewicz

Uchylono rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 października 2015 r. Do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia nie będą wydawane decyzje administracyjne.


Informujemy, że z dniem 26 maja 2017 roku uchylone zostało rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z  14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2015 poz. 1789).

Do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia SKZ nie będzie wydawać decyzji administracyjnych dotyczących prowadzenia ww. prac. O terminie wejścia w życie nowego rozporządzenia poinformujemy.