Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wyniki badań

Prezentowane wyniki badań opinii społecznej dotyczą różnych kwestii związanych z naszym miastem. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nimi.

Uprzejmie informujemy, że wykresy i infografiki zawarte na niniejszej stronie objęte są ochroną w zakresie majątkowych i osobistych praw autorskich, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl.