Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Dane statystyczne

Prezentowane dane statystyczne zawierają podstawowe dane demograficzne oraz społeczno-ekonomiczne na temat stolicy. Pochodzą one w większości z Banku Danych Lokalnych GUS oraz publikacji Urzędu Statystycznego w Warszawie. Znajdą tu Państwo informacje dotyczące m.in. liczby ludności, ruchu naturalnego, rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, turystki, kultury, edukacji czy bezpieczeństwa publicznego.

Zapraszamy do zapoznania się z danymi statystycznymi o Warszawie.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl.