Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawiacy w Unii Europejskiej

opublikowany: piątek, 11. maja 2018 - 12:49,

Głównym celem badania było poznanie opinii warszawiaków na temat Unii Europejskiej.


Tematy poruszane w badaniu to m.in. ocena skutków członkostwa Polski w Unii Europejskiej, postrzeganie osobistych korzyści z członkostwa, znajomość inwestycji realizowanych z funduszy europejskich oraz poziom poparcia dla działań popularyzujących wiedzę o UE. Badanie ilościowe było realizowane w listopadzie 2017 r. techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI), na  próbie 1100 warszawiaków w wieku 15 lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.

Wykonawca badania: konsorcjum firm Danae Sp. z o.o. i Realizacja Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl

Pliki do ściągnięcia

  1. Warszawiacy w Unii Europejskiej. Raport z badania. (plik: warszawiacy_w_unii_europejskiej.pdf, rozmiar pliku: 678.89 KB)