Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Uniwersytety trzeciego wieku

opublikowany: środa, 21. maja 2014 (cały dzień),

Badanie opinii słuchaczy warszawskich uniwersytetów trzeciego wieku (UTW) po raz pierwszy było realizowane w 2013 r. Wówczas wzięło w nim udział 1212 słuchaczy z 16 stołecznych UTW. Ostatni pomiar odbył się w 2018 r. Do udziału w nim zaproszono 19 placówek. Liczba słuchaczy, którzy uczestniczyli w ostatnim pomiarze to 1354 osoby. W każdym z realizowanych badań brały udział wszystkie uniwersytety współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.


Głównym celem projektu było poznanie opinii osób starszych na temat jakości zajęć organizowanych przez UTW oraz określenie, jakie zagadnienia i tematy cieszą się największym zainteresowaniem słuchaczy. Zebrane dane stanowiły podstawę do opracowania przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy założeń konkursowych w zakresie prowadzenia uniwersytetów trzeciego wieku. W badaniu wykorzystano technikę ankiety audytoryjnej, samodzielnie wypełnianej przez respondenta. W 2013 r. swoimi opiniami, ocenami na temat funkcjonowania placówek podzieliło się 27% ogółu słuchaczy UTW, w 2015 r. – 28%, a w 2018 r. – 31%.

 

Wykonawca badania:

2018 r. - Urząd m.st. Warszawy

2015 r. - PBS Sp. z o.o.

2013 r. - Urząd m.st. Warszawy

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z badań.

 

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl.

Pliki do ściągnięcia

  1. Opinia o warszawskich uniwersytetach trzeciego wieku w 2018 r. (plik: opinia_o_warszawskich_uniwersytetach_trzeciego_wieku_w_2018_r.pdf, rozmiar pliku: 4009.34 KB)
  2. Opinia o warszawskich uniwersytetach trzeciego wieku w 2015 r. (plik: utw_2015.pdf, rozmiar pliku: 1160.54 KB)
  3. Opinia o warszawskich uniwersytetach trzeciego wieku w 2013 r. (plik: utw_2013.pdf, rozmiar pliku: 1109.66 KB)