Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Starsi mieszkańcy Warszawy

opublikowany: czwartek, 16. lutego 2017 - 14:21,

Głównym celem badania była ocena sytuacji starszych mieszkańców Warszawy (w wieku 60 i więcej lat).


W badaniu ilościowym poszukiwano informacji na temat poziomu zadowolenia starszych mieszkańców Warszawy z wybranych aspektów życia, np. sytuacji rodzinnej, warunków mieszkaniowych, dostępu do świadczeń zdrowotnych. Ważne było również poznanie problemów, z którymi borykają się seniorzy, jak również określenie brakujących form wsparcia (usług, rozwiązań, udogodnień) dla osób starszych w Warszawie. Badanie ilościowe było realizowane w listopadzie 2016 r. techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI), na  próbie 1100 warszawiaków w wieku 15 lat i więcej. Udział osób starszych w próbie (60 i więcej lat) wyniósł 32% (n=355).

Wykonawca badania: Realizacja Sp. z o.o.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl

Pliki do ściągnięcia

  1. Sytuacja osób starszych w Warszawie (plik: sytuacja_osob_starszych_w_warszawie_2.pdf, rozmiar pliku: 1180.1 KB)