Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Edukacja

opublikowany: poniedziałek, 27. lutego 2017 - 13:45,

Dane obejmują szkoły i placówki prowadzone przez jednostki administracji centralnej (rządowej), jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa) oraz inne osoby prawne i fizyczne.


GUS Źródło danych: GUS
GUS Źródło danych: GUS
GUS Źródło danych: GUS
GUS Źródło danych: GUS
GUS, bez szkół specjalnych Źródło danych: GUS, bez szkół specjalnych
GUS Źródło danych: GUS
GUS Źródło danych: GUS
GUS Źródło danych: GUS
GUS Źródło danych: GUS
GUS Źródło danych: GUS
GUS Źródło danych: GUS