Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Dziś

opublikowany: poniedziałek, 27. lutego 2017 - 15:00,

Dane statystyczne odnoszące się do obecnej sytuacji Warszawy zawierają podstawowe informacje o powierzchni, ludności, rynku pracy, edukacji, ochronie zdrowia, kulturze, turystyce oraz bezpieczeństwie publicznym w stolicy.


Prezentowane dane pochodzą z publikacji oraz baz danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie. Oprócz informacji o Warszawie prezentujemy również słownik pojęć odnoszący się do prezentowanych danych, zawierający definicje opracowane i stosowane w statystyce publicznej przez Główny Urząd Statystyczny.