Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Branża muzyczna w Warszawie

opublikowany: piątek, 8. lutego 2019 - 10:41,

Głównym celem badania było zdiagnozowanie obszarów wsparcia rozwoju branży muzycznej w Warszawie.


W projekcie uwzględniono 5 grup podmiotów związanych z branżą muzyczną: wytwórnie, agencje koncertowe, kluby muzyczne, cykliczne festiwale, studia nagraniowe/płatne sale prób. Do najważniejszych tematów poruszonych w badaniu należały uwarunkowania funkcjonowania branży muzycznej w Warszawie, problemy i potrzeby podmiotów w niej działających, także obszary wsparcia ze strony Urzędu m.st. Warszawy. W pierwszym etapie projektu przeprowadzono analizę desk research. Następnie zrealizowano 16 wywiadów indywidualnych z przedstawicielami branży. Ostatnim etapem badania był warsztat, podczas którego generowano pomysły na współpracę Urzędu m.st. Warszawy z branżą muzyczną. Projekt badawczy przeprowadzono od maja do czerwca 2018 r.

Wykonawca badania: Kantar MillwardBrown S.A.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanie@um.warszawa.pl

Pliki do ściągnięcia

  1. Branża muzyczna w Warszawie – raport z badania (plik: branza_muzyczna_raport.pdf, rozmiar pliku: 3356.26 KB)
  2. Załącznik nr 1 – wytwórnie muzyczne (plik: zalacznik_nr1_wytwornie.pdf, rozmiar pliku: 249.83 KB)
  3. Załącznik nr 2 – agencje (plik: zalacznik_nr2_agencje.pdf, rozmiar pliku: 291.26 KB)
  4. Załącznik nr 3 – kluby muzyczne (plik: zalacznik_nr3_kluby.pdf, rozmiar pliku: 247.67 KB)
  5. Załącznik nr 4 – festiwale muzyczne (plik: zalacznik_nr4_festiwale.pdf, rozmiar pliku: 229.34 KB)
  6. Załącznik nr 5 – studia nagraniowe oraz płatne sale prób (plik: zalacznik_nr5_studia.pdf, rozmiar pliku: 177.51 KB)