Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Historia Warszawy

Herb Warszawy
Historia herbu
Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich.

Ciekawe artykuły

Dom pod Orłami
Dom pod Orłami
Budynek, który został wybudowany w latach 1912-1917 na podstawie proj. Jana Heuricha przy ul. Jasnej. Autorem orłów wieńczących narożniki był Józef Z. Otto.
Kamienica Józefa Frageta
Kamienica Józefa Frageta
Jest nierozerwalnie związana z historią ul. Elektoralnej. Budynek został wzniesiony w 1830 r. na podstawie proj. Andrzeja Gołońskiego dla Józefa Hempla.

W obiektywie

Pałac Janaszków Pałac Janaszków

Znany jest również jako Pałac Czackich. Położony jest w centrum miasta przy ul. Zielnej.