Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Historia Warszawy

Herb Warszawy
Historia herbu
Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich.

Ciekawe artykuły

Pałacyk Rembielińskiego
Pałacyk Rembielińskiego
Budowę pałacyku rozpoczął Aleksander Rembieliński w 1859 r. wg proj. Franciszka M. Lanciego, ale nieukończywszy prac budowlanych, sprzedał budynek Janowi Kurtzowi i Stanisławowi Radyńskiemu.
ulica Wąski Dunaj
ulica Wąski Dunaj
To jedna z bocznych ulic Starego Miasta, która położona jest na terenie dzielnicy Śródmieście.

W obiektywie

Pomnik Studenta Pomnik Studenta

To rzeźba wykonana z brązu, autorstwa Andrzeja Renesa. Przedstawia ona studenta siedzącego na ławce. Pomnik usytuowany jest na terenie Uniwersytetu Warszawskiego przed dawnym gmachem Biblioteki UW.