Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Historia Warszawy

Herb Warszawy
Historia herbu
Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich.

Ciekawe artykuły

Herb Warszawy
Historia herbu
Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich.
Jazdów
Jazdów
To stara historyczna nazwa dla grodu i dworu książąt mazowieckich na terenie dzisiejszego Ujazdowa.

W obiektywie

Barbakan Barbakan

Został wzniesiony ok. 1548 r. w pasie warszawskich murów obronnych na przejściu ze Starego do Nowego Miasta. Projektantem budowli był Jan B. Wenecjanin.