Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Historia Warszawy

Herb Warszawy
Historia herbu
Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich.

Ciekawe artykuły

ulica Władysława Broniewskiego
ulica Władysława Broniewskiego
Położona jest na terenie dzielnic: Żoliborz i Bielany. Została wytyczona w 1961 r.
Cmentarz Powązkowski
Cmentarz Powązkowski
Jest najstarszą zabytkową nekropolią stolicy, na której spoczywa wielu zasłużonych obywateli dla miasta i kraju.

W obiektywie

plac Gabriela Narutowicza plac Gabriela Narutowicza

Położony jest na terenie dzielnicy Ochota, po wschodniej stronie przecinającej go i stanowiącej główną oś komunikacyjną ul. Grójeckiej.