Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Historia Warszawy

Herb Warszawy
Historia herbu
Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich.

Ciekawe artykuły

Pałac Raczyńskich
Pałac Raczyńskich
Mieści się na terenie Nowego Miasta przy ul. Długiej. Na początku XVIII w. na tym terenie znajdował się budynek, zbudowany najprawdopodobniej według projektu Tylmana z Gameren.
Pałac Sanguszków
Pałac Sanguszków
Jego budowę rozpoczęto najprawdopodobniej po 1750 r. z myślą o kuchmistrzu koronnym Adamie Ł. Ponińskim. W 1902 r. w budynku otwarto urządzoną w stylu Ludwika XVI cukiernię „Louvre”.

W obiektywie

Kamienica Cechu Krawców Kamienica Cechu Krawców

Została wzniesiona w I poł. XVIII w. przy ul. Krakowskie Przedmieście. Zbudowano ją z przeznaczeniem na siedzibę Cechu Krawców. W 1809 r. mieszkał w niej poeta J. Bielawski.