Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Historia Warszawy

Herb Warszawy
Historia herbu
Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich.

Ciekawe artykuły

Mokotów
Mokotów
Historia Mokotowa wiąże się ze średniowiecznym dworem i grodem w Jazdowie, a następnie Warszawą oraz splata się z historią Wilanowa.
ulica Płatnicza
ulica Płatnicza
Położona jest na terenie dzielnicy Bielany, w Osiedlu Zdobycz Robotnicza. Została wytyczona w latach 20. XX w.

W obiektywie

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej X Pawilon Cytadeli Warszawskiej

Nazwę tę nosi jeden z pawilonów znajdujących się na terenie Cytadeli Warszawskiej, w którym obecnie funkcjonuje oddział Muzeum Niepodległości, poświęcony walkom narodowo-wyzwoleńczym w okresie rozbiorów Polski.