Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Historia Warszawy

Herb Warszawy
Historia herbu
Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich.

Ciekawe artykuły

Pałac Lubomirskich
Pałac Lubomirskich
W XVIII w. rodzina Radziwiłłów kupiła północne tereny podwarszawskiego miasteczka Wielopole. Przed 1712 r. wybudowała tam swoją posiadłość. W 1730 r. pałac należał do architekta Jana Z. Deybla.
plac Defilad
plac Defilad
Znajduje się na terenie dzielnicy Śródmieście, po zachodniej stronie ul. Marszałkowskiej. Ograniczają go: od północy ul. Świętokrzyska, od południa Al. Jerozolimskie, natomiast od zachodu – Pałac Kultury i Nauki.

W obiektywie

ulica Pawła Suzina ulica Pawła Suzina

Położona jest na terenie dzielnicy Żoliborz. Została wytyczona w latach 20. XX w.