Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Historia Warszawy

Herb Warszawy
Historia herbu
Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich.

Ciekawe artykuły

kościół św. Anny
kościół św. Anny
Powstał przy ufundowanym przez księżną Annę Olszańską klasztorze bernardynów, która w 1454 r. za pośrednictwem Jana Kapistrana sprowadziła do Warszawy pierwszych zakonników.
ulica Bonifraterska
ulica Bonifraterska
Jest dawnym fragmentem drogi wiodącej do starej Szosy Marymonckiej. Informacja o niej pojawiła się po raz pierwszy na planach miejskich już w XVIII w.

W obiektywie

ulica Franciszka Kniaźnina ulica Franciszka Kniaźnina

Położona jest na terenie dzielnicy Żoliborz. Została wytyczona w latach 30. XX w.