Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Historia Warszawy

Herb Warszawy
Historia herbu
Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich.

Ciekawe artykuły

kościół Ewangelicko-Reformowany
kościół Ewangelicko-Reformowany
Warszawscy ewangelicy reformowani zarejestrowali swoją parafię na terenie jurydyki Leszno w 1776 r.
Wola
Wola
W 1367 r. pojawiła się pierwsza wzmianka o wsi Wielka Wola, która w tym czasie była własnością książąt mazowieckich.

W obiektywie

ulica Juliana Adolfa Święcickiego ulica Juliana Adolfa Święcickiego

Położona jest na terenie dzielnicy Żoliborz. Została wytyczona w 1935 r.