Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Historia Warszawy

Herb Warszawy
Historia herbu
Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich.

Ciekawe artykuły

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej
X Pawilon Cytadeli Warszawskiej
Nazwę tę nosi jeden z pawilonów znajdujących się na terenie Cytadeli Warszawskiej, w którym obecnie funkcjonuje oddział Muzeum Niepodległości, poświęcony walkom narodowo-wyzwoleńczym w okresie rozbiorów Polski.
Pomnik Adama Mickiewicza
Pomnik Adama Mickiewicza
Wieszcz Adam Mickiewicz, uwieczniony został przez 36 rzeźbiarzy i medalierów. Pomnikowych wykonań wizerunku poety powstało ponad 70.

W obiektywie

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska

To jedna z największych uczelni technicznych w Polsce.