Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Historia Warszawy

Herb Warszawy
Historia herbu
Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich.

Ciekawe artykuły

Herb Warszawy
Historia herbu
Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich.
ulica Jana Kozietulskiego
ulica Jana Kozietulskiego
Została wytyczona w latach 20. dwudziestolecia międzywojennego na Żoliborzu. Biegnie od al. Wojska Polskiego do S. Hozjusza.

W obiektywie

PKP Powiśle PKP Powiśle

Na najniższym poziomie stacji PKP Powiśle znajduje się niezwykle popularna w kręgach artystycznych w Warszawie Klubokawiarnia Powiśle.