Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Historia Warszawy

Herb Warszawy
Historia herbu
Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich.

Ciekawe artykuły

Pomnik ks. Jerzego Popiełuszki
Pomnik ks. Jerzego Popiełuszki
Znajduje się na terenie parafii św. Stanisława Kostki przy ul. Stanisława Hozjusza. Autorem proj. pomnika jest Jerzy Kalina.
Święto Wisły
Święto Wisły
Jest cyklicznie odbywającą się dwudniową imprezą plenerową, która z racji swojej tematyki odbywa się nie tylko nad brzegiem „królowej” polskich rzek, ale przede wszystkim na wodzie.

W obiektywie

Kamienica Dulfusa Kamienica Dulfusa

Została wybudowana w 1525 r. Kamienicę wzniósł Jurga Baryczko z przeznaczeniem na składowanie towarów. Budynek posiadała również pomieszczenia gościnne dla kupców.