Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Historia Warszawy

Herb Warszawy
Historia herbu
Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich.

Ciekawe artykuły

Warszawskie Syrenki
Syrenki warszawskie
Dokładnie nie wiadomo, skąd wizerunek syreny wziął się w herbie Warszawy. Pewne natomiast jest, że była w nim już w 1390 r.
ulica Długa
ulica Długa
Jest jedną z najstarszych ulic w Warszawie. Jej początki sięgają okresu średniowiecza. Niegdyś był to ważny trakt biegnący z miasta do Sochaczewa i Łowicza. W tym okresie ulica spełniała rolę placu targowego.

W obiektywie

plac Jana H. Dąbrowskiego plac Jana H. Dąbrowskiego

Początki tworzenia się dzisiejszego placu wyglądały w sposób następujący. W 1730 r. założono tu Lasek Przy Promenadzie, który był de facto ogrodem należącym do Pałacu Franciszka Bielinskiego przy ul. Królewskiej.