Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Historia Warszawy

Herb Warszawy
Historia herbu
Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich.

Ciekawe artykuły

ulica Wiertnicza
ulica Wiertnicza
Położona jest na terenie dzielnicy Wilanów. Została wytyczona w latach 50. XX w. W 1951 r. znalazła się w granicach administracyjnych miasta jako Wiertnicza.
plac Grzybowski
plac Grzybowski
Historia placu sięga pierwszej połowy XVII w., kiedy obszar ten był jeszcze niezabudowaną przestrzenią na rozstaju dróg prowadzących do Zamku Ujazdowskiego, wsi Służewiec i Starego Miasta.

W obiektywie

plac Krasińskich plac Krasińskich

Znajduje się na nim: Pałac Krasińskich i Pomnik Powstania Warszawskiego, a naprzeciwko niego jest gmach Sądu Najwyższego.