Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Historia Warszawy

Herb Warszawy
Historia herbu
Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich.

Ciekawe artykuły

plac Powstańców Warszawy
plac Powstańców Warszawy
Został on wytyczony w latach 1823-1826 pomiędzy ulicami: Szpitalną, H. Sienkiewicza, S. Moniuszki, Świętokrzyską i Warecką.
plac Krasińskich
plac Krasińskich
Znajduje się na nim: Pałac Krasińskich i Pomnik Powstania Warszawskiego, a naprzeciwko niego jest gmach Sądu Najwyższego.

W obiektywie

kościół św. Jacka kościół św. Jacka

Barokową świątynię na podstawie proj. Jana Baptysty z Trevano wzniesiono w latach 1603-1639 za sprawą fundacji mieszczan warszawskich. Głównym budowniczym kościoła był Jan Włoch.