Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Historia Warszawy

Herb Warszawy
Historia herbu
Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich.

Ciekawe artykuły

ulica Górnośląska
ulica Górnośląska
Ulica pojawiła się na mapach Warszawy w 1740 r. Około 1778 r. została uregulowana na całej długości. W owym czasie rozdzielała ogrody Tivoli należące do księcia Stanisława A. Poniatowskiego od ogrodu Ustronie.
Brama Straceń Cytadeli Warszawskiej
Brama Straceń Cytadeli Warszawskiej
Jest wschodnią bramą Cytadeli Warszawskiej. Została zbudowana w latach 1833-1835 jako „Wrota Iwanowskie”.

W obiektywie

ulica Mariusza Zaruskiego ulica Mariusza Zaruskiego

Położona jest na terenie dzielnicy Śródmieście.