Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Zabytki warszawskie

opublikowany: 27 października 2009, Przemysław Miller
Zabytki warszawskie fot. Przemysław Miller
W rejestrze zabytków nieruchomych Warszawy wpisanych jest obecnie ponad 1300 różnego rodzaju obiektów

Historia Warszawy, sięgająca XIII w., została zapisana m.in. w jej strukturze przestrzennej i zabytkach.


W wyniku dramatycznych wydarzeń II wojny światowej, które miały miejsce wewrześniu 1939 r., podczas walk w Getcie Warszawskim w kwietniu 1943 r. i w czasie Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 r. przeważająca większość materialnych i duchowych pamiątek dziejów miasta została bezpowrotnie zniszczona.
Mając powyższe na uwadze ustalono, że  dziedzictwo kulturowe Warszawy podlega ochronie w oparciu o przepisy prawa międzynarodowego, a więc Konwencję o ochronie dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 16 listopada 1972 r.,ratyfikowaną przez Polskę 29 czerwca 1976 r. oraz prawa państwowego, a zatem Ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. jak też przepisy prawa lokalnego, do którego należą plany miejscowe ochrony zabytków.
Na mocy prawa międzynarodowego 2 września 1980 r. Komitet UNESCO wpisał na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości historyczne centrum Warszawy. Zadecydowało o tym jedno z podstawowych kryteriów, uznające fakt niezwykle udanego odbudowania i odrestaurowania całego zespołu historycznego na Starym Mieście.
Obszar wpisany na listę obejmuje Stare Miasto w granicach murów obronnych wraz z fosami, teren podskarpia do Wisłostrady, ulicę Mostową, kwartał zabudowy z kamienicą Johna i zespół kościoła św. Anny przy ulicy Krakowskie Przedmieście oraz Zamek Królewski.
Na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Prezydent RP uznał  za pomnik historii, w Rozporządzeniu Prezydenta RP z 8 września 1994 r., historyczny zespół miasta Warszawy wraz z „Traktem Królewskim”, obszar: od Cytadeli, przez Nowe i Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i aleje Ujazdowskie do Belwederu oraz zespół pałacowo-parkowy w Wilanowie z Parkiem Morysin.
Do rejestru zabytków wpisano m.in. całe układy urbanistyczne, zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, cmentarze, parki, ogrody oraz zabytki archeologiczne. W rejestrze zabytków nieruchomych wpisanych jest obecnie ponad 1300 obiektów